Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
  english   danish  
MEDLEM OMRÅDE []
Brugernavn
Password
Kategori []

Betingelser og Krav

Betingelser & krav

Brug venligst et par minutter på at gennemlæse og gøre dig bekendt med vore vilkår og betingelser.

Arbejdssted og lovvalg

Betingelser & krav

Brug venligst et par minutter på at gennemlæse og gøre dig bekendt med vore vilkår og betingelser.

Arbejdssted og lovvalg.

PelsAuktionen /SkindAuktionen /læderAuktionen er et web site, som er registreret under Pelsbox Danmark ApS CVR-nummer 2706 6577 med adresse på Romancevej 41 DK-2730 Herlev, med som kaldes Pelsauktionen i denne aftale. Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.

Du og PelsAuktionen er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale eller en handel.


PelsAuktionen er ikke ansvarlig ved uenighed mellem parterne.

Al handel foregår mellem brugerne af denne service, PelsAuktionen stiller bare servicen til rådighed og formidler kontakten mellem brugerne.

Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvis andet ikke er skriftligt aftalt.

Køb af varer hos PelsAuktionen sker via internetbud på PelsAuktionen’s webside. Du skal være registreret som bruger og har i den forbindelse modtaget password og brugernavn og hæfter i forhold til PelsAuktionen for alle bud, der afgives under dit brugernavn.

Ved en auktions afslutning vil det vindende bud blive rangeret efter følgende prioritering:
Højeste bud.
Hvad er mindsteprisen?
Hvis varen har en mindstepris. Det er det mininumsbeløb, budgivningen skal nå for at varen sælges.
Hvis mindsteprisen ikke opnås via budgivning, vil varen ikke blive solgt.
Under budgivningen vil hver vare vise en af to statusser for mindstepris:

Mindstepris ikke opnået. Beløbet på det højeste bud er mindre end mindsteprisen,
og varen er endnu ikke solgt.
Mindstepris opnået. Beløbet på det højeste bud er mindst
lige så meget som mindsteprisen, og varen vil blive solgt til den højestbydende.
PelsAuktionen’s auktionspriser angives i DKK inkl. afgifter og moms. Der tages forbehold for trykfejl i prisoplysningerne.

Når du tilmelder dig PelsAuktionen’s tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne, og det bekræfter du på ny, hver gang du bruger PelsAuktionen’s tjenester.

Afgivelse af et bud gennem din PelsAuktionen konto (uanset om det er fra dig eller en, der bruger din konto) i den pågældende handel kan kun trækkes tilbage såfremt sælger accepterer din anmodning. Hvis dit bud vinder, vil PelsAuktionen sætte sig i forbindelse med dig, således at hver part kan bekræfte den pris, du har budt, og de øvrige betingelser i den bindende kontrakt, som skal indgås mellem dig og sælger/køber, efter at handelen er lukket.

Der er dog ifølge 'Lov om visse forbrugeraftaler' 14 dages fortrydelsesret for varer købt af erhvervsdrivende via fjernsalg

Hvis du medtager varer eller tjenester i PelsAuktionen, indestår du for, at du juridisk er berettiget til at overføre adkomsten til disse til hvem som helst, der køber dem i den pågældende vare. Selv om dette er en generel forpligtelse, der påhviler dig, kan PelsAuktionen derudover kontrollere, om varer, der står opført under kategorien "Kunstværker og samlerobjekter" (eller i en tilsvarende kategori) påstås at være (eller efter det oplyste er) stjålet med henvisning til databaser, der føres af PelsAuktionen eller retshåndhævende myndigheder.

Du skal beskrive de varer eller tjenester, som du stiller til rådighed for PelsAuktionen’s tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din Notering, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den Notering du giver over dem, eller nogen aktivitet eller kommunikation vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person, være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet, eller være falsk, upålideligt eller vildledende.

Alle varer som ikke omhandler beklædningsgenstande, såsom Pelsværk & Skindværk samt Læderbeklædning, også tasker/sko/støvler/punge/rideudstyr/udstoppede dyr/værktøj som bruges til pels-skind-læder/vedligeholdes produkter til pels-skind-læder/gavekort til et af kategorierne samt butik tilbehør.

Opfylder auktionen ikke disse kategori vil auktionen blevet lukket, og uden nogen form for gebyr-refundering.

Forbudte varer.

Det er ulovligt handle med truede dyrearter. Dette gælder individer, Samt dele

(f.eks. skind, fjer, knogler, skaller, kød, tænder, mm.) og produkter (f.eks. beklædningsgenstande, tasker, mm.)

Levende dyr.

Gratis uddelt prøver på varer.

Ulovlige efterligninger (kopi) eller forfalskninger.

Erotisk beklædningsgenstande.

Alle auktioner med kontaktoplysninger; emailadresse, telefonnummer, ICQ nummer, messenger oplysninger, postadresse, hjemmeside adresse, eller andre mulige kontaktoplysninger, samt links til andre websites

(gælder alle former for links, som vurderes ikke at have relevans for auktionen).

Ved tvivlsspørgsmål:


Ved tvivlspørgsmål kan eksterne partnere hjælpe, eller du kan

kontakte os Tlf. 44 94 12 23 eller info@pelsauktionen.dk

Eksterne kontaktoplysninger:

 Buntmagerlauget i Danmark: Telefon.(45+) 36450120

 Rigspolitiet: Tlf.(45+) 33148888, Email: politi@politi.dk.

 Forbrugerstyrelsen: Hotlinen (+45) 70131330, hverdage kl. 9-12 og torsdag desuden kl. 15-19.

 Kopenhagen Fur: Langagervej 60 DK-2600 Glostrup Tel (+45) 43 26 10 00
Fax (+45) 43261126 www.kopenhagenfur.com

 CITES - handel med truede dyr http://verdens-dyr.dk/truede/artikel.php?id=228&theme=35&all=1

Du kan indberette sælger/køber til PelsAuktionen, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder eller anden gældende lovgivning. Vi opfordrer medlemmerne til at bruge denne service.

Hvert enkelt medlem er indforstået med, at vi er berettiget til at trække en Handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af nærværende betingelser.

I dine Noteringer må du ikke oprette et link til web-sites eller andre områder, eller medtage nogen reklamer eller udtalelser om andre varer eller tjenester ud over dem, som selve varen vedrører, eller indsætte emailadresse, telefonnummer eller anden henvisning til kontakt udenom auktionen.

Du må kun lægge en Notering ind under den PelsAuktionen kategori, som genstanden naturligt passer ind i (og ikke i nogen andre kategorier).

Du må ikke afgive et bud på en måde, der kan manipulere en Handel. Især hvis du er sælger, må du ikke byde i din egen PelsAuktionen handel, uanset om det sker gennem din egen PelsAuktionen konto eller gennem et andet medlems konto.


Pelsauktionen er alene vært for handlerne og er på ingen måde ansvarlig for noget aspekt af det indbyrdes forhold mellem dig og sælger/køber eller for de varer eller tjenester, som du måtte byde på i en handel. Du erklærer dig indforstået med og bekræfter, at vi ikke står i noget juridisk partnerskab og (for at undgå tvivl) ikke hæfter solidarisk over for dig for den anden parts handlinger.

Ansvarsfraskrivelse.


PelsAuktionen holder ikke styr på eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer eller tjenester der handles, for om dine Noteringer er sande eller nøjagtige, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt bydende medlemmer har vilje og evne til at betale derfor. Du bør udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handler - hvad enten som sælger eller køber - som når du indgår lignende handler uden for nettet PelsAuktionen kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af handler. Selv om det er forbudt for medlemmerne, kan der være nogen, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til nærværende betingelser. Derfor accepterer du at friholde PelsAuktionen og medarbejdere fra ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med handler, herunder (og ikke begrænset til) alle fordringer og krav i forbindelse med Noteringer, bud, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester, der er udbudt eller faktisk solgt gennem eller i forbindelse med PelsAuktionen.

PelsAuktionen er ikke ansvarlige for evt. server nedbrud og deraf følgende tab af afgivet bud.

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende PelsAuktionen 's tjenester ejes af PelsAuktionen. Du må ikke gøre brug af nogen af disse immaterielle rettigheder eller PelsAuktionen 's tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudset i nærværende betingelser

HJEM | OPRET ANNONCE | TILMELD | LOGIN | HJÆLP | FAQ | SIDE GEBYR | OM OS | KONTAKT OS
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende pelsauktionen`s tjenester ejes af pelsauktionen . Du må ikke gøre brug af nogen af disse immaterielle rettigheder eller pelsauktionen `s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudset i nærværende BETINGELSER & KRAV SAMT PRIVAT POLITIK (Copyright © 2008 ShopDanmark.dk.)
Vi anbefaler : DanAuktion
Side hentet på 0.006799 sekunder